Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 1,091 (9.579 secs)
You searched for: (historisk skogsexport från kalix älvdal) AND -mediatype:collection
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     Next    Last
[image]Skansen - Bildarkivet
En av deltagarna är ev. Henrik Alm
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; henrik alm; skansen; kalix avd k fotografier
Downloads: 13
[audio]Björkfors Audioguide - Magnus Cedergren
Björkfors audioguide är under produktion, och detta är endast en talad text därom
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; audioguide; björkfors
Downloads: 16
[image]Emil Bergman - Bildarkivet
Son till Johan Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; emil bergman
Downloads: 17
[image]Paul Bergman - Bildarkivet
Son till Johan Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; paul bergman; p.d. bergman
Downloads: 14
[image]Johan August Bergman - Bildarkivet
Son till Johan Bergman Olson, träpatron och ägare till Bergman Hummel & co
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; johan august bergman; august bergman; j.a. bergman
Downloads: 13
[texts]Bötfälld - Filipsborgsarkivet
Bokhållaren P.A.Svanberg tilldöms att betala 5 riksdaler som straff för att inte ha meddelat sitt förnyade förmyndarskap, i rätt tid, för avlidne Carl Fredrik Svanbergs efterlevande hustru och dennes omyndiga barn.
Keywords: kalix id 227; kalix avd e utdrag; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; straff; svanberg
Downloads: 14
[image]Paul Bergman - Bildarkivet
Son till Johan Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; paul bergman; p.d. bergman
Downloads: 15
[image]Robert Bergman - Bildarkivet
Son till Johan Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; robert bergman
Downloads: 5
[audio]Undrar du över något - Magnus Cedergre
Del av en audioguide, en frågelåda
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; audioguide; undrar
Downloads: 13
[image]Alma Bergman - Bildarkivet
Hustru till Filip Bergman
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; alma bergman
Downloads: 21
[image]Hilda Pira och okänd - Bildarkivet
Hilda Pira (född Stenström) och okänd kvinna
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; hilda pira
Downloads: 6
[texts]Okänt innehåll - Filipsborgsarkivet
Ett svårläst brev, troligen ur Bergman Hummel & co:s kopiebok
Keywords: kalix id 688; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev
Downloads: 3
[image]Carl Bergman - Bildarkivet
Präst och son till Johan Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; carl bergman; carl henrik bergman; c.h. bergman
Downloads: 22
[texts]Stiftelseurkund Kalix Sulfat-Cellulosa Aktiebolag - Grytnäsarkivet
Stiftelseurkund för Kalix Sulfat-Cellulosa Aktiebolag
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; stiftelseurkund; kalix sulfat- och cellulosa aktiebolag
Downloads: 20
[texts]Ägarbytet påbörjas - Filipsborgsarkivet
William Olsson skriver till Konsul John August Bergman som numera är en av arvtagarna till AB Bergman Hummel & Co. William Olsson har påbörjat processen där Nordiska trävaru AB kommer att överta AB Bergman Hummel & Co. Han ber att samtliga uppgifter som berör AB Begrman Hummel & Co:s affärer skall överlämnas till Gustav Groth.
Keywords: kalix id 623; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd e brev; kalix avsändare william olsson; kalix mottagare john august bergman; nordiska trävaru ab; bergman hummel & co; gustav groth
Downloads: 3
[image]Paul Bergman - Bildarkivet
Son till Johan Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; paul bergman; paul david bergman
Downloads: 5
[texts]Sällskapslek på liten lapp - Grytnäsarkivet
En liten lapp med en sällskapslek
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f lekar; lek; sällskapslek
Downloads: 11
[image]Grytnäs herrgård - Bildarkivet
Grytnäs herrgård i Kalix
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; grytnäs; grytnäs herrgård
Downloads: 17
[texts]Konocessement 1850 - Grytnäsarkivet
Konocessement Johan Bergman Olson från 1850
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g konossement; konossement
Downloads: 32
[texts]Inventarieförteckning - Filipsborgsarkivet
Förteckning med sammanställning och värdering av dom gångkläder som finns på Filipsborg. Till grund för brandförsäkringen
Keywords: kalix id 209; kalix avd d förteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; kläder; försäkring
Downloads: 7
[image]Professorskan Ring - Bildarkivet

Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; professorskan ring; ring
Downloads: 9
[image]Filip Bergman - Bildarkivet
Son till Olof Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; filip bergman
Downloads: 7
[image]Hilda Montelius - Bildarkivet
Dotter till Johan August Bergman, gift Montelius
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; hilda montelius; hilda bergman
Downloads: 21
[image]Paul Bergman - Bildarkivet
Son till Johan Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; paul bergman; p.d. bergman
Downloads: 14
[image]Nyrén - Bildarkivet
Förvaltare hos Emil Bergman
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; nyrén; emil bergman
Downloads: 11
[image]Gustaf Bergman - Bildarkivet
Gustaf Bergman
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; gustaf bergman; f.a.g. bergman
Downloads: 14
[image]Henrika Bergman - Bildarkivet
Hustru till Johan Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; henrika bergman; henrika deutsch
Downloads: 13
[image]Professor Lars Svanberg - Bildarkivet
Professor Lars Svanberg
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; professor lars svanberg; lars svanberg
Downloads: 20
[image]Filip och Alma Bergman - Bildarkivet
Filip Bergman med hustru Alma
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; filip bergman; alma bergman
Downloads: 12
[texts]Utbetalning - Filipsborg
Carl Emanuel Bergman begär att Norrbottens enskilda bank skall betala ut dom innestående medlen som han har ( 100.000 kr). Han önskar att medlen kan betalas ut på någon av bankerna i Stockholm.
Keywords: kalix id 627; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; carl emanuel bergman; kalix avd g; norrbottens enskilda bank
Downloads: 1
[image]Hilda Pira och Nanny Stenström - Bildarkivet
Hilda Pira (född Stenström) och Nanny Stenström (?)
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; hilda pira; nanny stenström
Downloads: 11
[image]Emil Bergman - Bildarkivet
Son till Johan Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; emil bergman
Downloads: 19
[texts]Köpeskillinglikvid Flemminggatan - Addebodaarkivet
Köpeskillinglikvid vid försäljning av en fastighet på Flemminggatan i Stockholm. Säljare Abel Bergman och köpare V. Wetterström.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f flemminggatan; flemminggatan; abel bergman; wetterström
Downloads: 10
[image]Carl Bergman - Bildarkivet
Prästvigd son till Johan Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; carl bergman; c.h. bergman
Downloads: 19
[texts]Betalningsförbindelse - Filipsborgsarkivet
Ägaren av Kakel & Fajansfabriken i Sundbyberg. Fabriksidkaren Johan Hedberg förbinder sig att återbetala ett lån på 620 kr till "Innehavaren" , vem det nu är? Troligen P.A.Svanberg. Dokumentet är troligen upprättat i början av 1890-talet.
Keywords: kalix id 288; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; hedberg; kakel; fabrik; lån
Downloads: 13
[audio]Kyrkan och kyrkostaden audioguide - Magnus Cedergren
Audioguide avsedda för enskild användning. (Eftertryck och vidare kopiering undanbedes även av innehåll i audioguide, kan vi samarbeta istället...?)
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; audioguide
Downloads: 22
[texts]Telegram från K.E. Höckert 1871 - Grytnäsarkivet
Några telegram från K.E. Höckert 1871, Uleåborg till Bergman Hummel
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd e brev; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avsändare k.e. höckert
Downloads: 23
[image]Paul Bergman - Bildarkivet
Son till Johan Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; paul bergman; p.d. bergman
Downloads: 14
[image]Addeboda gård - Bildarkivet
Bild från Addeboda gård
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; addeboda
Downloads: 35
[texts]Ägarbytet påbörjas - Fiipsborgsarkivet
John skriver till Consul Bergman (?). Han tycker att Johannes (Sällström ?) skall rapportera hur det går med realisationen av aktierna. Han upplyser också om att Ernst ( Sällström ?) rest till Stockholm för en slutuppgörelse. En uppgift säger att man kommit fram till 1250 kronor ( bör vara per aktie !? vilket innebär att dom får 250 kr över anskaffningsvärdet).
Keywords: kalix id 624; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd e brev; kalix avd b brev; kalix avsändare john august bergman; kalix mottagare consul bergman
Downloads: 3
[image]Alma Bergman - Bildarkivet
Gift med Filip Bergman
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; alma bergman
Downloads: 22
[image]Okänd kvinna - Bildarkivet
Ev. anknuten till Emil Bergmans familj
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; okänd kvinna
Downloads: 13
[image]Gustaf och Maria Bergman - Bildarkivet
Gustaf och Maria Bergman i sin bostad på äldre dagar
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; gustaf bergman; maria bergman; f.a.g. bergman; maria wetterdal
Downloads: 12
[texts]Brev från Robert Bergman 1858 - Grytnäsarkivet
6 st brev från år 1858, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avsändare robert bergman; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; robert bergman
Downloads: 30
[texts]Efter konkursen - Filipsborgsarkivet
Albert Jansson skriver till P.A.Svanberg och berättar om hur det går att hämta maskinerna från den konkursade Kakel & Fajansfabriken i Sundbyberg.
Keywords: kalix id 282-283; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; konkurs; kakel; fabrik; sundbyberg; jansson
Downloads: 33
[texts]Skrivelse om doktorsbostad - Grytnäsarkivet
Skrivelse till Kungl. Befallningshavande om besvär över doktorsbostad
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f div besvär; doktorsbostad; kungl. befallningshavande
Downloads: 26
[texts]Brev från Bodträskfors 1886 - Grytnäsarkivet
Brev daterat 23 juli 1886, till J.A. Bergman från Bodträskfors AB
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f bodträskfors; kalix avd e brev; kalix avsändare bodträskfors; kalix mottagare j.a. bergman
Downloads: 21
[texts]Burskap Stockholm - Grytnäsarkivet
J.A. Bergman vinner burskap i Stockholm
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f biographica j.a. bergman; j.a. bergman; burskap; stockholm
Downloads: 43
[image]Paul Bergman med familj - Bildarkivet
Paul Bergman med sin familj omkring sig
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; paul bergman; p.d. bergman
Downloads: 12
[texts]Tal vid föräldrarnas bröllopsdag - Grytnäsarkivet
J.A. Bergmans tal till sina föräldrar Johan och Henrika på deras bröllopsdag (?), okänt år.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f biographica j.a. bergman; bröllopstal; tal
Downloads: 16
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

image
texts
audio